KAMP YÖNETMELİĞİ VE SÖZLEŞMESİ


İş bu sözleşme FRIENDS YOUTH TRAVEL (Friends Turizm ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi) çalışanları, katılımcılar ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve katılımcıların gençlik kamplarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmede Friends Turizm ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, “acenta”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”, katılımcı adına sözleşmeyi imzalayan vasi veya velilerden herhangi biri “veli/vasi” olarak anılacaktır.


18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme, acentanın online satış sitesi olan www.friendstavel.com.tr web sitesi üzerinden veli/vasi' nin siteye üye olarak kendisinin rezervasyon yapması yada gerekli bilgileri telefon ile acente yetkilisine aktararak rezervasyon yaptırması ile yürürlüğe girecektir. 


ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Acenta, gençlik kampı programını, eğitim içeriği ve sürelerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dahil olan ve olmayan hizmetleri sunacağını, gençlik kampı programında meydana gelebilecek değişiklikler söz konusu olduğunda katılımcıya ve veli/vasiye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder.


VELİ/VASİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Veli/vasi, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri acentaya sunmakla yükümlüdür. Veli/vasi, kendisinin ve katılımcının acentanın gençlik kampı öncesi bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uyacağını kabul eder. Gençlik kampı kurallarını, düzeni, ahlakı ve huzuru bozmaya yönelik davranışlarda katılımcı ve veli/vasi, kamp direktörü tarafından yazılı olarak uyarılır. Davranışın tekrarı halinde katılımcı ve veli/vasi katılımcının gençlik kampına devam hakkını kaybettiğini ve gençlik kampı ilişiğinin düzenlenen rapor ile kesileceğini kabul eder. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin tazminat hakkı yoktur. Veli/vasi, gençlik kampı kapsamında veya ekstra turlarda yer alan tüm alanlarda, katılımcı tarafından mal veya şahıslara verilen zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Veli/vasi, katılımcının gençlik kampı dışında yapılacak günübirlik gezilerde seyahat etmesine acenta sorumlusu selahiyetinde izin verdiğini beyan ve taahhüt eder. Katılımcının ekstra turlara katılması halinde, veli/vasi tur bedelini ödemeyi ve katılımcının bu gezideki sorumluluğunu acentaya ve tur/kamp direktörüne vermeyi kabul eder. Veli/vasi katılımcının herhangi bir sağlık problemi, sürekli hastalığı, alerji, özel diyet ve sürekli kullanılması gereken bir ilacın olması durumunda acentaya bilgi vermekle ve ilaçları sorumlu acenta yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. Veli/vasinin bu bilgileri vermemesi durumunda meydana gelecek durumlardan acenta sorumlu değildir. Katılımcıya herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde velisi/vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için acenta sorumlusunu/kamp direktörünü kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır. Gençlik kampı dahilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri, alkollü içecekler, kesici ve delici aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Pahalı mücevherler ve elektronik cihazlar (tablet, bilgisayar vs.) kampa alınmaz. Kampçıların cep telefonları, gençlik kampı süresince kamp direktörü tarafından muhafaza edilir ve kamp sonunda kendilerine teslim edilir. Katılımcılar, veli/vasileri ile acentaya ait cep telefonundan çağrı bırakarak belirlenen gün ve saatlerde görüşebilirler. Katılımcılar ve veli/vasiler, bu sözleşme ile cep telefonu kullanımı hakkındaki bu uygulamayı kabul etmiş sayılırlar. Veli/vasiler, katılımcının; değerli malzemeleri gençlik kampına getirmemesinden sorumludur. Acenta kendisine veli/vasi tarafından bildirilmeyen ve tutanak ile teslim edilmeyen değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir.


ÖDEMELER: Acentanın yurtiçi ve yurtdışı gençlik kampına kayıt yapılırken toplam ücretin tamamı nakit, banka havalesi veya kredi kartı ile ödenir. Kredi kartı ile ödemelerde acentanın sunuduğu taksit sayısı ve acentanın çalışmakta olduğu finans kuruluşunun uyguladığı komisyonlar geçerlidir. Acenta uyun gördüğü takdirde komisyon farkı yansıtarak taksit sayısını arttırabilir. Katılımcının gençlik kampına katılımını iptal etmesi/vazgeçmesi veya acentanın yapabileceği değişikler durumunda aşağıdaki koşullar geçerlidir. ​


İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER: Katılımcının kampın başlamasına 30 gün kalaya kadar (kampın başlangıç günü sayılmaz) gençlik kampına katılmaktan vazgeçmesi durumunda, herhangi bir neden talep edilmeksizin ödenen ücretin tamamı veli/vasinin acentaya yazılı olarak müracaat etmesinden sonra 30 gün içinde iade edilir. Katılımcı kampın başlamasına 29 - 15 gün kalaya kadar (kampın başlangıç günü sayılmaz) gençlik kampı rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli/vasi, gençlik kampı bedelinin %50 ‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde gençlik kampı bedelinin tamamını acentaya cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma tazminatı sonrasında kalan tutar, veli/vasinin, acentaya yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde iade edilir. Acenta tarafından yapılan TÜRSAB zorunlu seyahat sigortası dışında, tam kapsamlı seyahat sigortası yaptıran katılımcıların vize reddi ve sağlık sebepleri ile ilgili iptallerinde öncelikle muhatapları ilgili sigorta şirketidir. Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş promosyonlu veya grup uçak/otobüs bileti var ise bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana aktarılamaz. Yurt dışı gençlik kamplarında vize hizmeti verilmiş ise iade edilmez. Acenta seyahata katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı gençlik kampını başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir, katılımcı ve veli/vasiye dönem değişikliği önerebilir. Böyle bir durumda katılımcının kaydı iptal edilmek istenirse veli/vasi ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Charter uçuşlarda veya geri ödemesiz promosyonlu ve grup biletlerin iptallerinde mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi yapılmaz. Bu sürenin son günün milli bayram ve tatil günlerine denk gelmesi bir sonraki iş gününe uzamaz. Her ne sebeple olursa olsun kamp ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan katılımcılar, rezervasyonlarını iptal ettirdikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılır. Katılımcı, gençlik kampına devam etmesinin veya otel/tesis rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce acentaya niyetini bildirerek rezervasyonunu, gençlik kampı açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler acentaya karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen gençlik kampı ile ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade olmaz. Gençlik kampını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları veli/vasisine ait olacaktır. Veli/vasinin, katılımcının başlangıcını kaçırdığı gençlik kampına iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları acenta gençlik kampının başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya veya veli/vasiye herhangi bir geri ödeme yapılmaz. ​


MÜCBİR SEBEPLER: 1. Acenta üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya (yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa) gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir. 2. Katılımcı ve veli/vasi, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu sebeplere bağlı olarak gençlik kampının başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla üçüncü şahıslara (otel, tesis, teknik eğitim, sigorta , eğitmen, transfer araçları vb.) yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez. ​


GENEL HÜKÜMLER: 1. Acenta, gençlik kampı kapsamındaki otel/tesis isimlerini, teknik hizmet veya eğitim alınan yan kuruluşları, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, katılımcıya veya veli/vasiye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen gençlik kampı programları örnek programlardır. Gençlik kampı programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar acenta için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Katılımcı tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez. 2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle acenta sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez. 3. Uçaklı ulaşımlarda, katılımcıya sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir. 4. Acentadan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, katılımcının en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde acentaya başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde acenta katılımcı ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından sorumlu değildir. Vizenin konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında katılımcıya veya veli/vasiye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve katılımcı/veli/vasi bilgilendirilmiştir. Katılımcının veya veli/vasinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından acenta sorumlu değildir. 5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu gençlik kampına katılan katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri veli/vasi, acentanın web sitesi üzerinden online kayıt olarak veya acente yetkilisi ile telefon aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirerek sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını acenta broşürü, acenta internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcının veya veli/vasinin gençlik kampı iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için gençlik kampı kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır. 6. Katılımcının başladığı gençlik kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmek istemesi halinde, veli/vasinin; katılımcının gençlik kampını terk etmek istediğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele/tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Katılımcının şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli katılımcının ve veli/vasinin özen borcudur. Katılımcının ve veli/vasinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. 7. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise gençlik kampı bedeli ücreti kapsamındadır. 8. Acenta, gençlik kampına katılan katılımcılarla, otel/tesis, teknik hizmet veya eğitim alınan yan kurumlar, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı ve veli/vasi, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise seyahat acentesine müracaat edebilecektir. 9. Otele/tesise veya gemiye varış günü odalar saat 14.00'den önce katılımcılara teslim edilmez. Otelden/tesisten ayrılış günü katılımcıların en geç 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik ve daha çok odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir. 10. Ödemeler nakit, havale/eft veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile ödemelerde acentanın sunuduğu taksit sayısı ve acentanın çalışmakta olduğu finans kuruluşunun uyguladığı komisyonlar geçerlidir. Acenta uyun gördüğü takdirde komisyon farkı yansıtarak taksit sayısını arttırabilir. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde katılımcı, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle acenta muhatap değildir. Döviz üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir. 11. Acentanın gençlik kampı sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. 12. Gençlik kampından önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı katılımcıya/veli/vasiye bildirilir. Bu durumda katılımcı/veli/vasi herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) 13. Katılımcı ve veli/vasi sözleşmeden döndüğü takdirde acentanın kendisine ikame bir gençlik kampı sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka gençlik kampı alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (30 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. 14. Veli/vasinin katılımcı adına satın almış olduğu gençlik kampı programının başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden acenta sorumludur. Acenta, katılımcı aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gençlik kampı sırasında veya sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca katılımcıya bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında katılımcıya verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin katılımcı tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması katılımcının veya veli/vasinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 15. Acenta, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanununa göre gençlik kampı alan katılımcıların zorunlu seyahat sigortasını yaptırmıştır. Zorunlu seyahat sigortası acenta iflası ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren paket sigorta ücret mukabilinde acentadan talep edilebilir. 16. Seyahat sigortası hizmetini satın alan veli/vasi veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan katılımcıların eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 17. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir. 18. Veli/vasi sözleşmede beyan ettiği isimlerin (nüfus cüzdanı veya pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin veli/vaside kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır. 19. Acenta, gençlik kampı faaliyetlerinin görüntülerinin tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Katılımcı veya veli/vasi bu görüntülerin kullanımı hakkında acentadan bedel talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt emiştir. 20. Veli/vasi, acentanın gençlik kampları web sitesi olan www.friendscamps.com 'da veya online satış sitesi olan www.friendstravel.com.tr 'de yer alan bu gençlik kampı sözleşmesini ve gençlik kampı kayıt formunu okumuş, kontrol etmiş ve web sitesi üzerinden online doldurarak kabul etmiştir.
İLETİŞİM

info@friendstravel.com.tr
+90 850 360 20 30
Zeytinler Mahallesi 7612 Sokak No:7
    PK 35430 Urla/İZMİR
A-6536
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.